Conferència sobre alcohol en adolescents: resum

Xerrada per famílies: l’alcohol en els adolescents. Menys és millor!

Dimarts 20 de febrer Raquel Velasco educadora de la Fundación alcohol y Sociedad i amb experiència en el treball amb adolescents en risc, va fer una interessant xerrada als pares i mares del nostre Institut. Van ser gairebé dues hores on les 27 famílies assistents també van interactuar amb la formadora fent preguntes i debatent un tema que els preocupa.

Una pinzellada del que va sortir és la següent:
-Educar per prevenir, aquesta és la principal funció de la Fundació i de les xerrades que fan tant a les famílies com als propis nois/es als mateixos Instituts.
-Com és el circuit que segueix l’alcohol dins el cos de l’adolescent?.
-L’alcohol s’absorbeix de forma ràpida, però la seva eliminació és lenta.
-Els adolescents formen part del que considerem un grup vulnerable a l’alcohol.
-Molts estudis expliquen les diferències pel que fa a l’absorció i resposta del cos segons el sexe. El greix i els enzims que tenen homes i dones determinen que l’absorció de l’alcohol sigui més o menys ràpida.
-Els problemes de salut i addicció són destacats quan es consumeix alcohol a edat primerenca.
-Sempre que es consumeix alcohol es trenquen les connexions neuronals, i d’aquí la dificultat de donar resposta o que aquesta sigui molt més lenta .
-Hi ha molts falses mites sobre l’alcohol que passen d’una generació a una altra i s’escampa entre els adolescents pel que fa a la ressaca, deshinibició, coma etílic…
-Els pares han d’orientar i actuar de modelatge: confiança, seguretat, comunicació, normes i límits, bon ambient familiar.
-Hem de tenir cura del llenguatge corporal i verbal per tal que els nostres fills/filles, adolescents, no se sentin atacats, ja que en aquestes edats són molt lleials al grup d’amics.
-Reforçar als fills de manera positiva i tranquil·la, fent veure que ens adonem de tot. Algunes normes han de ser negociables, altres no.
-El millor estil educatiu és el democràtic, perquè les normes són suficients i raonables, autocontrol, comprensió i comunicació adequada. Aquest estil ajuda a la llarga a tenir més control sobre el consum d’alcohol.
-Com resistim a la pressió de grup? Amb autocontrol, empatia, escolta activa.
-Cal argumentar amb proximitat. La presa de decisions i l’assertivitat són fonamentals per tal que els nois i noies raonin les seves respostes.

En el tram final de la sessió es van plantejar diferents casos per tal d’expressar el públic allà present la resposta que donarien …una manera d’intercanviar punts de vista diferents i posar en pràctica el que s’havia parlat durant la xerrada.