Bases del 1r concurs MatesChef Zafra curs 2017-2018

Participants

Al concurs hi poden participar tot l’alumnat del centre, professorat i PAS i famílies.

Hi haurà diferents nivells:

  • Nivell ESO12: 1r i 2n d’ESO
  • Nivell ESO34:  3r i 4t d’ESO
  • Nivell BTX:  1r i 2t de batxillerat
  • Nivell PROF: Professorat i PAS
  • Nivell FAM: Famílies de l’alumnat del centre

Condicions

El plat ha d’estar elaborat pel participant.

Per elaborat s’entén que s’hagi cuinat o modificat a partir d’uns aliments de la industria alimentària.

Cada plat vindrà acompanyat d’una fitxa amb un títol, nivell al qual es presenta  i breu ressenya amb opció d’incorporar la recepta.

Recomanem que no es portin plats cuinats a base de nata, ous, cremes i salses

Llegir el triptic Quatre normes per preparar aliments segurs. Creat per Agència Catalana de Seguretat Alimentària per ajudar a evitar les toxiinfeccions alimentàries.

Continguts i objectius

 

El plat ha de transmetre com a mínim un concepte matemàtic del nivell educatiu al qual es presenta.

Com a objectiu principal que ha d’aportar el plat és el de poder-lo fer servir d’explicació, aclariment o posada en pràctica d’un dels continguts matemàtics del nivell que es presenta el participant.

Fases del concurs

Fase 0:

Treball prèvi des dels diferents àmbits i entorns idees i maneres d’elaborat plats amb contingut matemàtic.

Fase 1:

Lliurament del plats presentats entre les 8h i 17h del dimecres 14 de març a la cuina de l’institut Juan Manuel Zafra on s’incriurà el participant (fitxa), la categoria a la qual es presenta i etiquetatge del plat amb un número que donarà el jurat per tal de mantenir l’anonimat.

Fase 2:

Entre les 17h i 18h el jurat format pel departament de matemàtiques decidirà els premis de cada categoria. Posteriorment és votarà el premi de la categoria del públic.

Premis i categories

Cada nivell conté 3 categories amb un premi:

  • Categoria PIctòrica: Al més elaborat
  • Categoria PIca PIca: Al més bo
  • Categoria PItagòric: Al més matemàtic.

A més, hi haurà una categoria del públic on tothom votarà per escollir segons el seu propi criteri un plat guanyador.

Data i lloc

Es podran lliurar els plats al llarg del dia 14 de març a la cuina de l’institut a partir de les 8 del matí fins a les 17:00h.

L’acte de premis i el veredicte començarà a les 18h del mateix dia a la sala d’actes.

Jurat

El jurat estarà format pel professorat del departament de matemàtiques

Consultes

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a mateschef@jmzafra.com o consulteu la web mateschef-zafra

Els continguts d’aquest document s’han basat gràcies als següents concursos

https://inmapert.wixsite.com/mateschef

http://fotografiamatematica.cat/blg/concurs/bases-4/