QUARSITA

quarsita_bona2_grup2a2_v2cuarcita_bona_grup2a2_v2 ca: quarsita o metaquarsita
es: cuarcita o metacuarcita
en: quartzite or metaquartzite
DESCRIPCIÓ

És una roca metamòrfica regional, no foliada (no es nota les capes). Forma part de les calcàries o quars.
La quarsita és una roca metamòrfica dura que originalment era d’arenisca. Aquesta pedra es va convertir d’arenisca a quarsita mitjançant la calor i la pressió, i com a resultat la cristal·lització del quars. La quarsita pura és generalment sempre de color blanc a gris, encara que a vegades es troben altres de diversos tons de rosa i vermell. Això passa a causa de les quantitats variables d’òxid de ferro. Hi ha altres casos, com les impureses minerals, llavors la quarsita és groga o taronja. Quan es produeix la metamorfosi, els grans de quars individuals es recristal·litzen juntament amb el material antic de la cimentació. La majoria o tota la textura original i les estructures sedimentàries de l’arenisca desapareixen pel metamorfisme.
Petites quantitats de materials cementades, òxid de ferro, carbonat i argita sovint desapareixen durant la recristal·lització i la metamorfosi.
Està composta essencialment per quars, encara que pot presentar petites quantitats de moscovita, ortosa, albita, etc., i minerals accessoris com granat, grafit i fins i tot or. La seva textura sol ser granoblàstica (conté grans equidimensionals, costats iguals, formada per la recristal·lització), que es caracteritza per tenir un mosaic de cristalls.
Presenten colors clars (incolora, blanca, rosada, gris, etc.), encara que si provenen de sorres silícies, riques en matèria orgànica poden ser gairebé negres, per la formació de grafit. A causa de la seva composició mineralògica és una roca molt dura i per tant resistent a la meteorització (és el conjunt de processos causats pels agents atmosfèrics que provoquen el trencament i la disgregació de les roques).
Alguns exemplars es poden confondre amb marbres, però la quarsita sol ser més translúcida (deixa passar la llum, però no permet veure el que hi ha darrere d’ell), no es ratlla amb una pua d’acer.
En les mostres de mà la majoria dels grans no són visibles a simple vista, però si sota el microscopi. Aquesta roca presenta una textura ”afanítica” (A = no, phaneros = visible), es produeixen per refredament ràpid d’un magma.
Les roques que tenen una textura afanítica, solen tenir una gran quantitat de vesícules gasoses al seu interior.
Composició:
Essencials: quars, accessoris: mica (moscovita, biotita, fuchsita) feldespat (ocrosa, microlina, plagiòclasi acida) minerals pesats d’origen detrític (apatita, circó, pirita, magnetita, ilmenita, etc.); accidentals: granat, grafit, calcita, sulfurs, etc.

OBSERVACIÓ AMB LUPA

gg

ÈPOCA GEOLÒGICA

Es pensa que van aparèixer al triàsic. Fa aproximadament 250 milions d’anys que existeixen.
Triàsic:
El Triàsic és el primer Període geològic del Mesozoic. El seu inici es troba fa 252 milions d’anys i finalitza fa 201.
Els sediments característics del Triàsic són gresos vermells i evaporites, que es produeix per al clima sec i càlid que hi havia.
Els coralls hexacoral·laris sorgiren durant aquest període. És possible que les primeres plantes amb flors, les angiospermes, apareguessin al Triàsic, juntament amb els primers vertebrats voladors, als pterosaures.

ÚS

La quarsita és molt resistent a l’erosió química i, sovint formen crestes i cims resistents. La sílice que conté gairebé pur, ofereix poc per formar el sòl i per tant a partir de les crestes de quarsita són sovint descobertes o cobertes només amb una capa molt prima de sòl i poca vegetació. A causa de la seva duresa i la forma angular, la quarsita triturada s’utilitza sovint com a tren de balast. La quarsita és una pedra decorativa i pot ser utilitzat per cobrir parets, teules, com pisos i graons. La quarsita de vegades s’utilitza en la construcció de carreteres. Quarsita d’alta puresa s’utilitza per produir ferrosilici, sorra de sílice industrial, silici i carbur de silici. Altres usos són com roques ornamentals en la construcció i en escultures.
Durant l’Edat de Pedra la quarsita va ser usada com un substitut del sílex, encara que era de menor qualitat.

LLOC D’ORIGEN

Quarsita 1:
Aquesta quarsita va ser trobada al desert de Namíbia. Es coneix amb el nom de Namib.
El Namib és la zona desèrtica que s’estén al llarg de la costa de Namíbia, entre el riu Orange, que marca la frontera amb la República de Sud-àfrica, al sud, i el riu Kunene, que marca la frontera amb Angola, al nord.
Aquesta zona pertany al Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 2013.
Té una longitud d’uns 1.600 km, una amplada que varia entre 80 i 200 km i una extensió propera als 80.000 quilòmetres quadrats. El seu nom, Namib, significa “enorme” en llengua Nama.

cuarcita_bona_grup2a2_v2

Quarsita 2:
Es d’origen desconegut. Forma part de la col·lecció que ens ha donat l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) és un centre universitari fundat el 1912, actualment és una de les escoles d’enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya en la qual s’imparteixen estudis de grau i màster dins l’àmbit de l’enginyeria de biosistemes i agroalimentària.
Es troba Castelldefels (Barcelona) al carrer Esteve Terrades, 8, 08860

quarsita_bona2_grup2a2_v2
MAPA

Quarsita 1: Desert de Namíbia (Namib)

r

Quarsita 2: origen desconegut

PROCEDÈNCIA

La ”quarsita 1” prové del desert de Namíbia, la donada la directora Carme de Miguel.
La ”quarsita 2” prové de la col·lecció de l’Escola Superior d’Agricultura.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

http://es.slideshare.net/alvin_palos/cuarcit
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-23874-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://basica.primariatic.sep.gob.mx/descargas/colecciones/proyectos/red_escolar/publi_rocas/cuarcita.htm
https://www.ecured.cu/Roca_Cuarcita#Composici.C3.B3n_qu.C3.ADmica
http://www.duiops.net/dinos/triasico.html
http://www.ugr.es/~agcasco/msecgeol/secciones/petro/pet_met.htm
http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Edafologia/aplicaciones/GIMR/archive.php?q=34a7c06bb42
https://books.google.es/books?id=htj9XY2j2_UC&pg=PA111&lpg=PA111&dq=orogenesis+cuarcita&source=bl&ots=pCDpXOjRSI&sig=RXVZse6pjG2PXuG6MY8zxs177y0&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwivt-TH4MvRAhWHqxoKHYOjD3gQ6AEIMTAD#v=onepage&q=orogenesis%20cuarcita&f=false
https://ca.wikipedia.org/wiki/Namib
http://www.dolcestone.com/public/contents/collection/6/Ficha%20tecnica_cuarcitas.pdf

Llibres:

Minerals i roques dels Països Catalans.- Laura Palacios Pérez
Editorial: Pòrtic Natura

Guia de minerals i roques.- Arnoldo Mondadori editore
Editorial: Grijalbo