Pissarra Paleolítica

Nom:
Català: Pissarra Paleolítica
Castellano: Pizarra Paleolítica
English: Paleolithic Slate
Frances: Paleolithic Blackboard

 

Resultado de imagen de pizarra paleolitica Resultado de imagen de pizarra paleolitica

 

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Es una roca metamòrfica de grau baix de pressió i temperatura en roques argiloses
Te uns minerals invisibles .
Foliació molt marcada.

Formació de la roca i/o mineral
S ́ origine a mitjançant una transformació estructural de les roques que te lloc en
estat solid com conseqüència de la pressió i la temperatura.

Composició química
La pissarra es compon principalment de quars i moscovita (illita), sovint juntament
amb biotita, clorita, hematita i pirita. Amb menys freqüència, conté apatita, grafit,
caolí, magnetita, turmalina o zircono, així com feldspat.

Breu descripció (color, textura…)
Esta dividida en moltes capes,amb una textura argilosa, i pot ser de color negre,
blau gris i existeixen de colors vermells i verds.

Usos i/o aplicacions
Es fan utilitzar per fer les teulades de les cases per la seva resistència al aigua, i
antigament s ́ usaven com instrument de escriptura.

Lloc d’origen (Jaciments més importants)
Aquesta pedra es troba majorment en (España) i les seus jaciments son El
Bierzo, Cabrera (León), Valdeorras (Orense), Ortigueira (La Coruña), Riofrio de
Aliste, Palazuelo de las Cuevas(Zamora), Bernardos (Segovia) y Villar del
Rey (Badajoz).

Referència bibliogràfica

https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)

La pizarra, origen y usos

Pizarra: qué es, composición, usos y más