MAESTRICHTIENSE

 

maestrichtiense_bona_2nagrup07

NOM

en   maestricthiense

cat  maestrictiense

es   maestrictiense

 

DESCRIPCIÓ

És de color marró/groc. És molt dur. El Maastrichtià o Maastrichtià, es una divisió de l’escala temporal geològica, és l’última edat o pis del període Cretaci. S’estén des de fa més de 66,0 milions d’anys. L’edat Maastrichtiense succeeix a l’edat Campaniaense i precedeix a la Daniense, primera de l’era Cenozoica.

Els últims dinosaures, plesiosaures, mosasaures i pterosaures prosperen durant tota aquesta etapa, però al final d’ella tots aquests desapareixen a causa de l’extinció massiva del K / T (límit K / T, de l’alemany Kreide / Tertiär, Cretaci / Terciari) i comença el domini dels mamífers.
El nom prové de la ciutat de Maastricht als Països Baixos, on en aquest temps es va dipositar una potent successió d’estrats de calcària, originats per les restes de conquilles d’animals marins. El nom va ser proposat per André Dumont en 1849.

FORMACIÓ

Quan els animals, plantes i altres organismes moren, generalment es desintegren completament. Però de vegades, quan les condicions són les adequades, queden preservades com fosils. La congelació, l’assecat i el recobriment, amb el quitrà o la resina, que poden crear fòssils que preserven els teixits corporals.

COMPOSICIÓ QUÍMICA

Es un fóssil no té composició química dels minerals.

ANTIGUITAT

S’estén des de fa 66,0 milions d’anys. L’edat Maastrichtiense succeeix a l’edat Campaniaense i precedeix a la Daniense, primera de l’era Cenozoica.

OBSERVACIÓ AMB LUPA

Amb la lupa es pot veure una superfície coberta de petits orificis de un color grisenc , per la llum es pot veure una mica blanc o una mica negre. És un fòssil petit encara que ben bé no és pla. Alguns forats són més profunds i grans que alguns altres.

 maestrichtiense   maestrictiense
ÈPOCA GEOLÒGICA

FAS1

Perteneix a un període superior al Cretacic. Abarca desde hace 73 millones de años hasta hace 65 millones de años.

El nom prové de la ciutat de Maastricht.

ÚS

Col·leccionisme

LLOC D’ORIGEN

El nom prové de la ciutat de Maastricht als Països Baixos, on en aquest mapa-de-maastrichttemps es va dipositar una potent successió d’estrats de calcària, originats per les restes de conquilles d’animals marins. El nom va ser proposat per André Dumont en 1849.El fòssil no té ningun ús, també és una època del Cretaci. El nom de la ciutat te un origen llatí: Mosae Traiectum, que vol dir endret. Quan el nivell d’aigua era baix es podien trobar fòssils. Aixó no era gaire pràctic pèls exèrcits de l’imperi Romà i doncs al temps de Juli Cèsar, un primer pont és va construir connectant el Nucli de la futura ciutat amb el vicus (Wyck).

 

PROCEDÈNCIA

Aquesta peça és heretada de l’escola Dovella i prové de la col·lecció de l’escola Superior d’agricultura de Catalunya.

 

WEBS UTILITZADES

dicci-eponimos.blogspot.com                                                                                                                                           https://www.naturakucera.com/producto/-astrocoenia-sp-coral-fosil

http://www.enciclonet.com/articulo/maastrichtiense/