CRETA

Nom:
Català: Creta
Castellà: Creta
Angles: Chalk
Francès: Craie
Imatges:

Resultat d'imatges de Creta roca

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?

Es una roca sedimentaria i calcària

Formació de la roca i/o mineral
Es forma sota condicions marines profundes per l’acumulació gradual de petites plaques de calcita (coccòlits), posades per microorganismes anomenats coccolitoforal

Composició química:
Està compost per carbonat de calci o CaCO3 .

Breu descripció (color, textura…)
La roca Creta es blanca , amb pols i tova. Té una forma calcària .Resisteix més la meteorització que l’argila amb la qual normalment està associada, format així penya-segats als litorals. La creta, per la seva porositat, olla acumular molta aigua i alliberar-la en els estacions seques.

Usos i/o aplicacions
La creta s’utilitza per fer el guix per escriure o dibuixar en superfícies rugoses. En agricultura s’utilitza per elevar el pH dels sòls àcids. En esports com el tennis s’utilitza per marcar els límits del terreny de joc però actualment s’utilitza més el diòxid de titani. En gimnàstica tradicionalment s’utilitzava la creta per a les mans, actualment s’utilitza però, el carbonat de magnesi. La creta pot ser un ingredient de la pasta dentífrica, també en el polit de metalls.

Lloc d’origen (Jaciments més importants)
És una roca que s’ha format en ambient aquàtic, per acumulació en el fons del mar de caparrons
Penya-segats de Dover ( Regne Unit), «el penya-segat, que arriba fins a 106 metres d’altura, deu el seu cridanera façana a la seva composició de creta».

Referència bibliogràfica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creta_(geologia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_roques_sediment%C3%A0ries
https://www.ecured.cu/index.php?search=+roca+creta&button=