Les reunions amb familiars d’alumnat de batxillerat, un esdeveniment estimulant.

tutoriesL’assistència de familiars d’alumnat a les reunions d’inici de curs, són fets de gran importància educativa.

També al batxillerat, la col·laboració dels familiars de l’alumnat amb el professorat de tutoria i, mitjançant aquests, amb els equips docents, és essencial pel millor desenvolupament de l’ensenyament i l’aprenentatge.

L’assistència de les persones familiars a les reunions pedagògiques que es fan al nostre institut poc després de començar el curs, és quelcom molt estimulant pels equips docents i suposa agraïment i empatia envers les famílies, molt positius per reforçar els vincles de confiança recíprocs.

L’acció mediadora del professorat de tutoria, entre les famílies, l’alumnat i els equips docents, complexa i essencial, és també molt reconeguda pels equips docents de l’institut.

Necessitem no defallir en l’enfortiment i millora dels vincles entre tots els membres de la comunitat educativa de l’institut, condició  imprescindible per garantir ensenyament d’alta qualitat.