Projecte de Qualitat i Millora Contínua

Política de la qualitat

La política del PQiMC està enfocada a desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat a la UQiMC basat en la millora contínua per tal d’ ajudar als centres educatius de Catalunya a assolir, de manera sostenible, resultats educatius excel·lents.

Fonamenta la seva actuació en proporcionar, a les direccions del centres educatius, suport formatiu, organitzatiu i assessorament per a la millora contínua dels seus sistemes de gestió, d’acord amb els referents internacionals vigents.

Els criteris que suporten el desenvolupament del Projecte són: definir els resultats excel·lents que es pretenen assolir, dissenyar el Pla d’actuació d’acord amb aquesta Política, realitzar les accions programades, avaluar contínuament el desplegament i resultats assolits, i millorar les noves accions en base a l’aprenentatge de l’experiència, la creativitat i la innovació.

Els valors que guien en l’actuació són: l’equitat en el suport donat als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers els diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur.

Els principis sota els quals està emmarcada l’actuació són: acomplir amb el definit en les lleis i normes educatives, els objectius de la direcció del Projecte i les necessitats detectades per les direccions del centres educatius.

L’objectiu final és aconseguir que la gestió dels centres sigui un reforç per a l’assoliment d’uns objectius educatius de país excel·lents, els quals garanteixin que la població disposa de les competències necessàries per afrontar els reptes que el país es proposi.

Missió

Ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya en la recerca de l’excel·lència educativa a través de la millora del seu sistema de gestió.

Visió

Assolir l’excel·lència educativa en els centres de Catalunya a través de la millora contínua del seu sistema de gestió.

Valors

Els valors que guien la nostra tasca són: l’equitat en el suport que donem als centres, la responsabilitat en l’objectiu d’assolir la nostra missió, el respecte a la diversitat d’interessos, la tolerància envers els diferents ritmes de treball, la integritat de la nostra actuació i el compromís en la recerca de la nostra visió de servei a la societat, del present i del futur, de manera sostenible.

Objectius

Donar servei als centres educatius per tal de: millorar els resultats educatius, satisfer a les parts implicades en l’ensenyament, desplegar sistemes de gestió de qualitat total i afavorir la creativitat, la millora contínua i la innovació.

Metes

En 2020 en els centres del PQiMC l’objectiu és: haver assolir una mitjana superior al 90% d’èxit educatiu, una mitjana superior al 80% de satisfacció sobre el servei que proporcionen, almenys 135 centres ISO 9001, 35 centres e2cat i 5 EFQM, i una satisfacció superior al 85% respecte del servei que proporciona el PQiMC.

Metodologia

El desenvolupament del Projecte de Qualitat i Millora Contínua es fonamenta en el treball a través de Xarxes de centres organitzades per nivells de desenvolupament del seu sistema de gestió, acompanyats per un coordinador/a; treballant en equip, de forma cooperativa, compartint aprenentatges i afavorint l’intercanvi d’experiències entre els centres que en formen part.

Per a més informació consulteu la pàgina del Departament d’Eduació: XTEC-Projecte de Qualitat i Millora

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>