Consell escolar

REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE/ COMISSIONS

 

Professorat Joan Carles Cabeza   Comissió econòmica Feli Romero
Xavi Carretero   Xavi Carretero
Lydia Femenía   Pau Garcia
Marta Grau   Abigail Mateo
Manel Mallol   M. Pilar Soteras
Maribel Martí   Comissió convivència Àngels Rodríguez
Àngels Rodríguez   Manel Mallol
Santi Valle   Brian Martínez
AMPA Núria Parera   Francesc Márquez
Mares Charo Bellido   Núria Vidal
Joana Moreno   Abigail Mateo
Feli Romero     M. Pilar Soteras
Alumnes Pau Garcia   Comissió permanent Feli Romero
Francesc Márquez   Marta Grau
Brian Martínez   Francesc Márquez
Ana Osuna   Núria Vidal
At. educativa Alícia Inarejos   Abigail Mateo
PAS Antonio Rodríguez   M. Pilar Soteras
Ajuntament Fran Sánchez    
Secretària Abigail Mateo    
Cap d’estudis Núria Vidal    
Directora M. Pilar Soteras    

 

Referent coeducació: Maribel Martí