PROJECTES

A més de les activitats escolars ordinàries i les complementàries, i dels objectius específics per desenvolupar durant aquest curs, es continuarà treballant en l’aplicació dels projectes ja consolidats:

 

 • Gestió de conflictes de forma positiva: programa de Mediació, juntament amb el programa TEI i la renovació del projecte CREIX que impulsarà l’Ajuntament.
 • Projectes de llengües: PILE, PIA, intercanvis a 4t d’ESO i Batxillerat i estada lingüística a Anglaterra a 2n d’ESO.
 • Programa Intensiu de millora PIM a 1r d’ESO.
 • Pla d’impuls a la lectura.
 • Programa d’Experiències formatives del món laboral (Licano).
 • Revista virtual ELI.
 • Potenciació de la biblioteca del centre com un espai de coneixement i treball.
 • Orientació acadèmica i personal.
 • Activitats esportives durant l’esbarjo; nou espai: rocòdrom.
 • Consell de delegats.
 • Participació en la Fira Guia’t.
 • Tallers d’estratègies lectores: comprensió lectora, fluïdesa lectora.
 • Manteniment del centre.
 • Convenis amb les empreses (experiències formatives al món laboral, estada a l’empresa de batxillerat i formació en centres de treball del cicle).
 • Actualització de documents de centre.