Preinscripció curs 2020-2021

ATENCIÓ!

Dilluns 25 de maig, el centre estarà obert de 9:00 a 13:30 per aportar documentació pendent de la preinscripció.

 

A causa de la situació excepcional en què ens trobem provocada per la pandèmia del COVID 19, aquest any caldrà formalitzar la preinscripció de forma telemàtica.

Caldrà omplir el formulari de preinscripció telemàtica (cal clicar al següent enllaç i seguir les instruccions. http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1) i trametre’l al correu de l’institut Les Termes: a8053224@xtec.cat amb el títol “nom de l’alumne que es vol preinscriure i curs” i adjuntar la documentació següent:

  1. Fotografia o escaneig del llibre de família de la pàgina dels pares i la pàgina de l’alumne/a.
  2. Fotografia o escaneig del DNI del pare, mare o tutor legal que realitza la preinscripció
  3. Fotografia o escaneig del DNI de l’alumne/a

És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant i adreça electrònica on es vol rebre la informació sobre el procés.

Documentació a efectes de barem:

  • Fotografia o escaneig del carnet de família nombrosa o monoparental
  • Fotografia o escaneig de la documentació acreditativa de discapacitat grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a o germà/na de l’alumne/a.
  • Fotografia o escaneig de la documentació acreditativa de ser beneficiari/a de la renda garantida de ciutadania

Les dates de la preinscripció són del  13 de maig al 22 de maig del 2020, ambdós inclosos. La preinscripció no quedarà formalitzada fins que no es retorni al correu del centre a8053224@xtec.cat el resguard que es genera en finalitzar el procés de la preinscripció telemàtica.

Per resoldre tots els dubtes que es puguin generar tenim disponible el següent número de telèfon 652 192 037, que estarà actiu entre les 9:00h i les 13:30h durant tot el període de preinscripció.

En cas d’impossibilitat de realitzar la preinscripció telemàticament, també es podrà demanar cita prèvia (del 15 al 19 de maig) en el següent web  web cita prèvia. per poder formalitzar la preinscripció des del propi centre (del 19 al 22 exclusivament i sempre a través de cita prèvia)

Enllaç a la sol·licitud en català

Enllaç a la sol·licitud en castellà

IMPORTANT:

Les persones que no demanin cita prèvia no podran ser ateses al centre.
Aquelles que demanin cita prèvia hauran de dur mascareta i guants per accedir al taulell on seran atesos.

El centre no farà fotocòpies de la documentació aportada per les famílies.

Mapa escolar

El mapa escolar és l’instrument digitalitzat que reflecteix l’oferta dels ensenyaments compresos en el sistema educatiu de Catalunya i l’activitat educativa no universitària, els centres que els imparteixen i els serveis educatius, qualssevol que siguin les persones destinatàries de l’ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de finançament.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.