Professorat

  • Alba Gámez
  • Esther Roig
  • Miguel Àngel Gómez
  • Nerea Mesalles
  • Robert González
Matèries impartides

  • Matemàtiques: 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO
  • Matemàtiques: 1r i 2n Batxillerat
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 1r i 2n de Batxillerat 
  • Economia de l’Empresa: 1r Batxillerat i 2n de Batxillerat
  • Treballs de Recerca: 1r i 2n de Batxillerat