Professorat

  • Alba Gámez
  • Emma García
  • Nerea Mesalles
  • Robert González
  • Sara Elipe
Matèries impartides

  • Matemàtiques: 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO
  • Matemàtiques: 1r i 2n Batxillerat
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 1r i 2n de Batxillerat 
  • Economia de l’Empresa: 1r Batxillerat i 2n de Batxillerat
  • Treballs de Recerca: 1r i 2n de Batxillerat                                                   

 

Visita al Parlament de Catalunya dels alumnes de 3r d’ESO

El passat 17 de febrer els alumnes dels tres grups de 3r d’ESO van fer una sortida a Barcelona per fer una doble activitat: la visita al Parlament de Catalunya i diferents càlculs de matemàtiques pel Parc de la Ciutadella.

El Parlament és la institució política més important de la Generalitat i durant la visita els alumnes van poder trepitjar la sala de plens del Parlament i també altres dependències de l’edifici, alhora que escoltaven les explicacions dels guies sobre l’organització i el funcionament de la cambra.

A fora, al Parc de la Ciutadella, els nois i noies també va realitzar algunes activitats de matemàtiques relacionades amb figures geomètriques i càlcul de distàncies.