RECUPERACIONS DEL 1r TRIMESTRE I DE CURSOS ANTERIORS

– Les proves de recuperació d’aquest passat 1r trimestre es faran dins la setmana del 15-19 de gener a la mateixa aula. Aquí podeu trobar totes les tasques (dossiers,…) que cal fer per a totes les matèries de tot els nivells de l’ESO.
– Les recuperacions de matèries de cursos anteriors es faran el mes de febrer (setmana del 19 al 23). Si en tens alguna per recuperar també trobaràs aquí el quadre amb les tasques que et cal fer per recuperar-les.
Tots els dossiers i tasques en general les trobareu dins el moodle de la matèria corresponent o bé en el moodle de la Tutoria.