Professorat

 • Carme Calatayud
 • Ester Calvo
 • Esteve Gracia
 • Gemma Falgueras
 • Joan Puig
 • Maica Amorín
 • Marta Juanhuix
Matèries impartides

 • Llengua Catalana i Literatura: 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO
 • Projecte de Lectura: 1r i 4t d’ESO
 • Llatí: 4t d’ESO
 • Aula d’acollida
 • Llengua Catalana i Literatura: 1r i 2n Batxillerat
 • Literatura Catalana: 2n Batxillerat
 • Literatura Universal: 1r Batxillerat
 • Llatí: 1r i 2n Batxillerat
 • Grec: 1r i 2n Batxillerat
 • Treballs de Recerca: 1r i 2n de Batxillerat