Professorat

  • Alejandra Vihovici
  • Lluïsa Puig
  • Pere Sobregrau
  • Sílvia López
Matèries impartides

  • Llengua Castellana i Literatura: 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO
  • Projecte de Lectura: 1r i 4t d’ESO
  • Llengua Castellana i Literatura: 1r i 2n Batxillerat
  • Literatura Castellana: 1r Batxillerat
  • Treballs de Recerca: 1r i 2n de Batxillerat