Llista de beques de llibres i material curs 2020-2021

Hem rebut la llista amb la resolució de les beques de material i  llibres  per al curs 2020-2021 (cliqueu aquí per consultar-la). En el moment que el centre rebi la partida es procedirà a la seva gestió.
Les famílies que no estiguin d’acord amb la resolució poden presentar recurs de reposició a qualsevol dels registres del Servei d’Atenció Ciutadana, en el termini d’un mes comptat des de la publicació de la resolució.
Us linken el web