Tanquem el centre fins l’1 de setembre.

Pla d’Organització de Centre Curs 2020-2021. Cliqueu → AQUÍ

ANNEX 1: ORGANITZACIÓ D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS. Cliqueu → AQUÍ 

Període de reclamacions matrícula ESO

El període de reclamacions per a la matrícula d’ESO serà els dies 8,9 i 10 de juliol
Vies per fer reclamacions:
1.- TELEMÀTICA: a través del  formulari de Reclamació contra la plaça assignada el linkem:
2.- PRESENCIAL: Excepcionalment, cita prèvia a l’OME trucant al 010 des del telèfon fix i al 9. 745 31 10 des de telèfon mòbil.
La comissió de garanties donarà resposta per correu electrònic a les famílies el 14 i 15 de juliol

CONVOCATÒRIA CURS 2020-21: BEQUES DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR / AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR

El període de presentació de sol.licituds serà de l’1al 19 de juny.

Per tal de facilitar la gestió d’acompanyament us adjuntem 3 documents:

– Les instruccions comunes del procediment.

– Un tutorial per poder iniciar el tràmit telemàtic amb l’accés a l’idCAT

– La llista de centres cívics que corresponen a cada centre educatiu, per quan les famílies facin la sol·licitud de cita prèvia

Preinscripció Batxillerat curs 2020-2021

Terminis

Del 27.05.2020  al  03.06.2020 ambdós inclosos

  1. a) La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne. Només en el supòsit que us aparegui un missatge dient que és necessari acreditar algun criteri de prioritat documentalment, heu d’enviar un correu electrònic  a la nostra bústia a8053224@xtec.cat i com assumpte Preinscripció electrònica Batx cognom, nom  de l’alumne/a, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

b)Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.

Si s’ emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc a8053224@xtec.cat i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà aportar una còpia del llibre de família. La documentació s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares.

Documentació identificativa

  • Alumnes majors d’edat

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic

  • fotografia o escaneig del DNI o NIE per les dues cares, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

 

  • Alumnes menors d’edat

-Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar, escanejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents:

  • Fotografia o escaneig DNI o NIE de l’alumne i del pare, mare, tutor/a, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé el passaport o el document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Fotografia o escaneig del llibre de família (només la pàgina on consten els pares i la pàgina on consta l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació
  • Fotografia o escaneig DNI o NIE alumne/a

 

  1. C) NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS en que no es pugui enviar per correu electrònic, els centres hauran d’organitzar la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació presencialment assignant una cita prèvia o trucant al telèfon 652 192 037.

Les dates de la preinscripció són del  27 de maig al 3 de juny del 2020, ambdós inclosos.

En cas d’impossibilitat de realitzar la preinscripció telemàticament, també es podrà demanar cita prèvia en el següent web  web cita previa. per poder formalitzar la preinscripció des del propi centre els dies habilitats són del dilluns 1 de juny fins el dimecres 3 de juny.

Per resoldre tots els dubtes que es puguin generar tenim disponible el següent número de telèfon 652 192 037, que estarà actiu entre les 9:00h i les 13:30h durant tot el període de preinscripció.

IMPORTANT:

Les persones que no demanin cita prèvia no podran ser ateses al centre.

Aquelles que demanen cita prèvia hauran de dur mascareta i guants per accedir al taulell on seran atesos.

El centre no farà fotocòpies de la documentació aportada per les famílies.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.