L’edifici

L’edifici gaudeix d’una alta qualitat arquitectònica tant per les seves solucions com per l’autora, Sra. Carme Pinós i Desplat. Ha estat visitat per grups d’arquitectes, amants de l’arquitectura i l’art,… nacionals i estrangers. També s’ha inclòs en programes televisius sobre aquesta prestigiosa arquitecta i ha estat la portada de la revista DAU, Debats d’Arquitectura i Urbanisme,(Publicació de la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya), núm. 16, Primavera 2002. També s’ha recollit al volum Arquitectura dels equipament públics a Catalunya 2000-2010, publicat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (2010).

Anàlisi de l’obra

L’Institut està situat en un entorn agrícola de camps de fruiters on abunden els coberts a dues aigües. Volent emfatitzar la presència d’aquests coberts i evitar alhora ocupar massa terreny, s’ha fet un joc de cobertes que permet tenir un volum amb tres plantes al centre i arribar al terreny amb una de sola, provocant d’aquesta manera un ritme de repetició suggerit per les plantacions i cercat des del primer moment.

La forma en Y del projecte ve donada per la intenció de crear tres zones dins la parcel·la: una de jocs esportius, vinculada al gimnàs; una altra de més protegida, relacionada amb les aules, i la tercera, d’entrada i aparcament. L’edifici havia de delimitar aquests tres espais oberts d’una manera amable, lluny de la monumentalitat d’una gran construcció. Per això arriba sempre al patí mb una alçada fraccionada, per aconseguir espais intermedis de transició entre el dins i el fora.

L’interior és un espai unitari i obert, de lectura clara, que situa fàcilment l’alumne respecte de la totalitat de l’edifici. És un espai centrífug, té la voluntat d’estendre’s cap als camps agrícoles que l’envolten, mentre que l’exterior es replega i fracciona per aconseguir l’efecte contrari. Un gran espai central il·luminat des de dalt connecta tot el programa com si fos una espina.

Les aules s’agrupen al voltant d’uns patis que permeten compactar més l’edifici i que, a la vegada, funcionen com espais intermedis entre l’exterior i l’interior, Totes les aules i els laboratoris són orientats a l’est, només els serveis adjacents i les tutories reben el sol de tarda.