Projecte educatiu

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si el nostre objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar.

El treball per projectes és una de les metodologies emprades a l ‘institut de La Serra. Un dels exemples està en l’aplicació del Model Competencial Orientador i en altres projectes que es desenvolupen a 1r i 2n d’ESO i a l’Aula Oberta.