Què és l’AMPA?

Una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una forma d’organització dels pares i les mares dels alumnes d’un centre educatiu. Pot tenir com a funcions coordinar activitats extraescolars i d’entorn, el seguiment dels projectes de centre i l’escola de pares (on es donen consells de pedagogia i psicologia). Serveix també per donar veu als pares dins la comunitat educativa, segons les funcions encomanades pel projecte educatiu de centre. Els càrrecs de l’AMPA s’escullen democràticament, segons un sistema de votacions o consens entre els voluntaris. A Espanya només un 16% dels pares col·labora d’una manera o una altra a les activitats de l’AMPA de l’escola on assisteixen els seus fills.

L’AMPA de l’Institut La Serra

A la junta de l’AMPA de l’Institut La Serra hi ha representació de tots els municipis adscrits al centre i dels municipis d’on provinguin alumnes, amb la qual cosa s’aconsegueix una òptima coordinació famílies – centre

L’AMPA col·labora de forma totalment activa en al vida i el funcionament del centre: organitza comandes i el lliurament del material escolar a l’inici del  curs; col·la bora econòmicament en les sortides complementàries de l’alumnat i ajuda en l’adquisició de material didàctic per al centre. Organitza activitats de formació per als pares i mares i col·labora en l’organització d’activitats-

Actualment, els membres de la Junta de l’AMPA de l’Institut La Serra som:

Mercè Matiño, Esther Rodríguez i Lluís Silvestre (Bellvís); Jaume March (Els Arcs); Mercè Bosch, Iolanda Bergé i Sílvia Farré (Bell-lloc); Xavier Serrano, Núria Mateu i Marta Roig (El Palau); Josep Escolà i Eduard Teixidó (El Poal); Núria Calvís i Lluïsa Anguera (Golmés); Maite Rius i Anna Pallàs (Miralcamp); Rosa Ribes, Carme Vidal i Esperança Puig (Torregrossa); Concepció Garcia i Janet Grummich (Sidamon); Laia Messegué (Vila-sana); Marta Ripoll i Núria Tarragó (Fondarella); Montse Solé i David Puig (Mollerussa).

Al Consell Escolar els pares i les mares estem representats per: Iolanda Bergé (representant de l’AMPA), Montserrat Trilla (Golmés), Marta Panés (Bell-lloc) i Enric Gonzalo (El Palau).