Llengua i literatura catalanes

Recital Poètic

L’objectiu de les nostres classes és l’aprenentatge de la llengua oral i escrita de forma progressiva. Pel que fa a la llengua oral, cada estudiant prepara una o diverses presentacions públiques d’un tema als seus companys de grup. L’alumnat aprèn la llengua escrita, a part d’exercicis i activitats, amb la lectura de tres obres literàries anuals, que són comentades per tal d’aprofundir el gust per la lectura. Acompanyem l’aprenentatge de la llengua amb el contacte de la literatura. Busquem també la creativitat i l’originalitat des de diverses perspectives: el concurs literari de Sant Jordi, les xerrades amb escriptors i alguna sessió teatral. També podeu veure en aquests links algunes de les nostres activitats.