Batxibac, doble titulació

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. L’alumnat que cursi aquest currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Us podeu baixar la informació clicant AQUÍ.

Si teniu qualsevol dubte o consulta, ens podeu escriure a batxibac@lallauna.cate