Eleccions Consell Escolar 2018

 

Benvolguts/des,

S’han convocat les eleccions al Consell Escolar, que tenen per objectiu la renovació parcial  dels seus membres.

La situació del Consell actual  fa  que proposem renovar: 2 representants del sector professorat ( Joan Carles Rovira Campos, Antònia Subirà Ayats) ; 1 representant del sector alumnes ( Ferran Gil Molas ) , 2 representants pares/mares (Maika Muñoz i Ramon Cunill), 1 representant PAE

La composició del consell escolar és la següent:

1 director                                            5 professors/es

1 cap d’estudis                                   2 pares/mares

1 secretari                                          1 representant AMPA

1 representant Ajuntament                2 alumnes

1 membre PAS

Tots els membres del Consell tenen veu i vot excepte el secretari

El calendari per a fer la renovació és el següent:

  • 5 de novembreconvocatòria eleccions i publicació dels cens, inici de termini de presentació de candidatures
  • 6 a 8 de novembretermini per presentar reclamacions al cens. Sol·licitud a l’Ajuntament i a l‘AMPA de la designació representant
  • 9 de novembresorteig per designar els vocals de les meses electorals
  • 13 de novembre constitució de les meses electorals
  • 16 de novembreúltim dia de presentació de candidatures
  • 19 de novembrepublicació censos definitius
  • 20 de novembrepublicació de candidatures
  • 22 de novembreúltim dia per a la presentació de sol.licituds per actuar de supervisor del sector pares o mares o d’alumnat
  • 26 de novembreinici període electoral.

Votació sector professorat : dimecres 28 , 15:45 aula polivalent

Votació sector alumnat:  dimarts 27, de 9:00 a 14.40 Aules

Votació sector pares i mares: dimarts 27, 8-10h, 14-15h, 16-19:30h Biblioteca

13 de desembre constitució del Consell Escolar renovat

 

L’equip directiu estem convençuts que compartiu i enteneu l’interès d’aquesta convocatòria perquè és en aquest òrgan de govern on s’han de decidir les qüestions que afecten el dia a dia del nostre centre i on s’han d’aprovar les que intervenen directament en el seu funcionament.

És per això que us convido a participar-hi activament i us n’agraeixo ja des d’ara la vostra col·laboració

 

S’ha de tenir present:

Tots els pares i mares tenen dret a votar i a presentar-se com a candidats.

El dret a vot el poden exercir el pare i la mare o els tutors legals.

Per votar és imprescindible la presentació del DNI.

Els membres de les meses electorals seran avisats després del sorteig.

Tota la informació sobre el procés estarà penjada a consergeria i a la web. A l’igual que els models de sol.licitud

El vot és secret, no està previst el vot delegat, per correu ni per correu electrònic

 

 

Podeu trobar informació sobre Consell Escolar a

familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/

 

Per a presentar candidatura:

Teniu a disposició el document a consergeria, també el podeu descarregar aquí. Horari de recollida: 8:30 a 14:00, dimarts i dimecres de 16:00 a 17:30. També us el podeu baixar de la web del centre a “ Documents per a eleccions al Consell Escolar “

El termini finalitza el 16 de novembre.

Sector pares i mares: les candidatures es poden presentar amb l’aval de l’AMPA o  d’una relació de pares i mares

Sector alumnes: les candidatures es poden presentar amb l’aval d’una associació d’alumnes  o  d’una relació de pares i mares

 

Sol.licitud de ser supervisor:

Teniu a disposició el document a consergeria, també el podeu descarregar aquí, el model de mares o pares i el model d’alumnes. Horari de recollida i entrega: 8:30 a 14:00, dimarts i dimecres de 16:00 a 17:30. També us el podeu baixar de la web del centre a “ Documents per a eleccions al Consell Escolar “

El termini finalitza el 22 de novembre.

 

CALENDARI ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR. NOVEMBRE 2018

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DS DM
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Publicació de la convocatòria.

Publicació cens, vacants. Inici del termini de presentació de candidatures

Reclamacions al cens Reclamacions al cens Reclamacions al cens Sorteig per a designar vocals i suplents
12 13 14 15 16 17 18
Constitució de les meses Publicació de la composició de les meses Fi de termini de presentació candidatures
19 20 21 22 23 24 25
Publicació cens definitiu Publicació candidatures Sol.licitud per a fer de supervisor (pares i mares, alumnes )
26 27 28 29 30
Votació sector alumnat

Votació sector pares i mares

Votació sector professorat

DIJOUS 13 DESEMBRE: SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR. DEL 21 DESEMBRE A 14 GENER: tramitació de l’acta de constitució a ST