L’institut

INFORMACIÓ GENERAL
 • L’Institut Jaume Callís data de l’any 1968. Va ser creat com a institut de batxillerat. La seva llarga experiència fa que sigui un centre de referència a la comarca.
 • Espais i equipaments diversos, adequats a les necessitats educatives i als diferents àmbits de l’ensenyament (idiomes, ciències experimentals, informàtica, esports, visual i plàstica…).
 • El centre imparteix ESO, BATXILLERAT i ENSENYAMENTS D’ESPORTS en la modalitat de futbol i bàsquet (grau mitjà). L’institut Jaume Callís també és centre de suport IOC.
ESPAI FÍSIC
 • El centre disposa de Sala d’Actes amb un aforament de 327 persones, pavelló esportiu, biblioteca, aules específiques (4 aules d’informàtica, laboratori de química, física, ciències naturals, una aula de dibuix, una de
  plàstica, dues aules taller de tecnologia, una aula de música i una aula d’idiomes), aules ordinàries, departaments, Sala de Professorat, despatxos i administració.
 • La seva ubicació facilita la realització d’activitats a la zona esportiva de Vic (piscina, atletisme…).
COMUNITAT EDUCATIVA
 • L’alumnat és atès directament pels tutors i els equips docents, els quals vetllen per la bona convivència entre els alumnes (Projecte de Mediació i Coopera) per afavorir una bona educació emocional, una conducta solidària i
  promoure el seu aprenentatge.
 • Les famílies són un suport molt important per a l’institut. Estan representades per l’AMPA, que col•labora en diferents activitats, com per exemple la gestió de taquilles, biblioteca, llibres i la col·laboració econòmica en àmbits diversos (Premis Literaris, mobiliari, etc.).El centre està dotat amb les noves tecnologies de connectivitat.
SERVEIS ESCOLARS
 • La biblioteca del centre ofereix la possibilitat d’utilitzar-la com a lloc d’estudi i, a més a més, de préstec de llibres: és oberta durant 15 hores de l’horari lectiu.
 • A través de l’Associació Esportiva Escolar es promou l’activitat esportiva adreçada a tots els alumnes (VÒLEI, futbol, escacs…).
 • Els objectius bàsics d’aquestes activitats són els de vincular els alumnes amb l’institut i educar-los per tal de tenir cura del propi cos mitjançant l’esport.
 • A través de l’AMPA s’organitzen activitats extraescolars.
 • Intranet: www.institutjaumecallis.cat (informació del dia a dia).
PROJECTE EDUCATIU
 • Transmissió de valors: respecte, diàleg, cultura de la pau, igualtat de gènere, equitat entre les persones. Esforç, autoexigència i autonomia en el treball.
 • Fomentar la llengua i la cultura catalanes en tots els àmbits educatius.
 • Potenciar l’ensenyament de les llengües estrangeres (Erasmus+, e-twinning, Grup Experimental Plurilingüisme-GEP).
 • Potenciar la recerca científica i l’ús del mètode científic amb una gran presència de pràctiques de laboratori en totes les etapes educatives (olimpíades física, biologia, proves cangur).
 • Potenciar les activitats artístiques (musicals, teatrals, plàstiques…) (premis literaris, Art i escola, cantates, concerts…).
 • Promoure la difusió i l’intercanvi cultural entre diferents països (Aula Acollida, Erasmus+).
 • L’ús habitual de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) (PDI, Moodle).
 • Col·laboració en la formació inicial de nous professors i també, en la formació permanent del professorat del centre.
NOVES TECNOLOGIES / ASPECTES A DESTACAR
 • El centre està dotat amb les noves tecnologies de connectivitat.
 • Les famílies poden consultar l’assistència i el comportament dels seus fills de forma continuada i actualitzada informàticament amb usuaris i contrasenyes personals.
 • Introducció de l’anglès en matèries curriculars:
  1r ESO: Colònies; 2n ESO: Visual i Plàstica, Ciències Naturals; 3r ESO: Física i Química, e-Twininng; 4t ESO: Comenius; 1r BATX: Economia; 2n. BATX: Exposicions dels Treballs de Recerca.
 • El nostre centre promou les activitats fora de l’institut perquè tenen diferents finalitats pedagògiques: esportives, aprenentatge d’idiomes, culturals-lúdiques, convivència amb els companys o amb famílies d’altres països… Suposen un bon complement a l’activitat acadèmica.