Projecte educatiu

El projecte educatiu de centre és el document marc de l’institut que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu i de gestió, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn.
El PEC interpreta la normativa vigent i el concreta a les característiques del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes.

 

Projecte Educatiu de l’Institut Jaume Callís (PEC)
Projecte Lingüístic de l’Institut Jaume Callís (PLC)
Mission, vision and values

 

A l’iInstitut Jaume Callís es realitzen diferents projectes:
  • Projecte Coopera
  • Erasmus+
  • GEP
  • Etwinning
  • Projectes de diversificació curricular de les aules obertes
  • Futbol en valors
  • Cantates UAP