Preinscripció CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Presentació virtual dels dos Cicles que oferim (Cures Auxiliars d’Infermeria i Atenció a les Persones en Situació de Dependència) el dilluns 1 de juny a les 19 h. Us passem l’enllaç per entar-hi:  https://meet.google.com/suo-apxr-ehv

La preinscripció cal fer-la entre el 2 i el 8 de juny. Es pot fer electrònicament (preferentment) o amb suport informàtic.

Electrònicament: La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic. Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne o bé demanat-lo per correu electrònic al centre actual de l’alumne/a.  El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Amb suport Informàtic: Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.    Preinscripcio als Cicles Formatius de Grau Mitjà

A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a  iesguillembergueda@xtec.cat, dins el termini establert per presentar la documentació (2 -9 de juny).

En cas que no es pugui fer de cap de les dues maneres anteriors, es podrà venir al centre demanant cita prèvia a través del correu electrònic o bé trucant al telèfon 93  821 06 18 de 10 a 13 h del 2 al 8 de juny.

Per demanar qualsevol dubte, qüestió o fins i tot sol·licitar una entrevista virtual amb l’Equip Directiu ho podeu fer a través del correu iesguillembergueda@xtec.cat .