Concurs de cartells per St. Jordi

Podeu participar al concurs de cartells de Sant Jordi organitzat pel departament de Visual i Plàstica.

Bases del concurs

1. Pot participar-hi tot l’alumnat matriculat del centre.
2. Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites i cal que tinguin com a tema: Sant Jordi des de la mascareta.
3. Es valorarà l’originalitat i la qualitat artística.
4. La tècnica és lliure: manual o digital.
5. S’estableix una sola categoria de concurs.
6. Nombre màxim d’obres que es podran presentar: 2 obres per alumne/a.
7 Hi haurà un premi per al guanyador/a i un obsequi per als participants.
8. Els cartells s’enviaran al correu: tecnovip@insgallecs.cat en format jpg o pdf. És imprescindible indicar el nom i cognoms de l’autor/a.
9. Data límit per lliurar els originals: 25 d’abril de 2021.