Instal·lacions

L’equipament de l’institut:

  • Aules docents amb pissarra digital i vídeo projector
  • Laboratori de Química
  • Laboratori de Ciències
  • Aula de pràctiques per els Cicles Formatius de Serveis a la Comunitat
  • Aula per a simulació Atenció Persones amb Situació Dependència
  • Aula de Simulació Empresarial
  • Aula de pràctiques de Farmàcia
  • Aula de Documentació Sanitària
  • Aula de pràctiques de Cures d’Infermeria
  • Aula d’idiomes
  • Aules d’informàtica
  • Biblioteca
  • Sala d’estudi
  • Pistes esportives
  • Gimnàs
  • Patí
  • Cafeteria-Menjador
  • Sala d’actes
  • Sales de reunions
  • Wifi a tot el centre
  • Campus virtual