INFORMACIÓ PER L’ALUMNAT DE LA LLISTA D’ESPERA

L’alumnat que continua tenint interés en obtenir plaça al centre, a partir del 8 de setembre ha d’enviar al centre un correu electrònic on ha de constar:

  • Nom i cognoms
  • DNI
  • Telèfon
  • Plaça sol·licitada
  • Via d’accès (estudis previs)