LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE L’INSTITUT: TERMINI DE PRESENTACIÓ FINS AL 3 DE DESEMBRE

Us informem de l’obertura del termini per a la licitació del servei de neteja de l’Institut Frederic Martí Carreras per al període 01/01/21 a 31/12/21.

Si és del vostre interès participar-hi, trobareu tota la informació a https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=72171701&reqCode=viewCn. Per a accedir a la Plataforma es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o bé Google Chrome.

El 3 de desembre de 2020 finalitza el termini de presentació de proposicions per al contracte de neteja.

Podeu descarregar-vos la informació en pdf a l’enllaç següent: