IDDINK: RETORN DE LLIBRES DE BATXILLERAT

Quan cal retornar els ecoBooks de batxillerat?

  • Cal retornar-los al centre el proper dilluns 12 de juliol de 10h a 12:30h a l’institut.

Si els llibres es necessiten per setembre s’haurà de comunicar a Iddink per mail (info@iddink.es) o des de la web (https://spain.iddink.es/ca); retornar-los més tard té in cost addicional de 2,5 € per llibre.

Us recordem que cal fer la reserva de llibres per al curs vinent a l’enllaç següent: Iddink Institut Frederic Martí Carreras