ESCOLA VERDA: TROBADA DE COMITÈS AMBIENTALS A CALONGE

L’Institut Frederic Martí Carreras, juntament amb 8 centres més del Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany, va participar el passat divendres 4 de maig en la neteja de part del litoral de Sant Antoni de Calonge.

Un cop acabada la recollida de deixalles, aquestes varen ser analitzades i separades.

En total es van recollir més de 4 m3 de residus, entre llaunes, plàstics, metalls, pneumàtics i fins i tot, un paraxocs de cotxe.