Secretaria

HORARI D’ATENCIÓ

MATINS : 9:00h a 11:00h / 11:30h a 13:30h

TARDES: 17:00h A 19:00h

Documents diversos

(autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)

Enllaç a Documents