Història

EL CENTRE

L’Institut “Forat del Vent”, va ser creat el 1978. És el primer institut que va existir a la població i durant molt temps va ser l’únic. La seva existència i la seva història estan directament vinculades a les necessitats i transformacions que ha anat vivint la ciutat i el país. Des de la seva creació fins l’any 1995 s’impartien estudis de BUP i COU en règim de diürn i nocturn. A partir del curs 95-96 tenim estudis d’ESO i Batxillerat (científic-tecnològic i social-humanístic) en règim de diürn i Batxillerat de les mateixes modalitats en règim de nocturn.

En l’actualitat l’Institut ocupa el mateix edifici que quan va ser inaugurat, tot i que l’entorn s’ha transformat molt gràcies al procés d’enjardinament del Parc de Turonet i de la urbanització del polígon Canaletes; l’edifici va ser objecte d’una important remodelació l’any 1995 i una adequació l’any 2008 per tal de suprimir la majoria de barres arquitectòniques. A banda de les aules ordinàries, el centre disposa de tres laboratoris, una aula de Tecnologia , una aula de Dibuix, i una aula d’informàtica.

Entre aquestes dependències específiques cal ressaltar la Biblioteca que té un fons d’uns 10 mil volums, fruit d’una política sistemàtica d’inversions al llarg de tots els anys d’història del centre i que es pot consultar on line.

Totes les aules de l’institut, incloses les aules especialitzades, estan dotades amb PDI i connexió a internet via cable i via wifi.