PRIMER DE BATXILLERAT NOCTURN

Actualment pots fer primer de batxillerat de manera presencial o si ets major d’edat i no tens temps per anar a classe pots fer el batxillerat amb horari adaptat.

ITINERARIS QUE OFERIM A PRIMER DE BATXILLERAT

 Nombre