Curs Mecanització per arrencament de ferritja Torn-Fresa


Certificat de professionalitat
Mecanització per arrencament de ferritja
Torn-Fresa. 540 hores + 80 hores pràctiques.
 
L’objectiu del curs és aprendre a realitzar els processos de mecanització per arrencament de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb… Llegeix més»