Criteris d’avaluació

Llengüa castellana i Llengüa catalana

Ciències de la naturalesa, física i química

Matemàtiques

Llengües estrangeres

Llatí

Tecnologia

Ciències socials

Cultura clàssica

Educació física

Música

Visual i Plàstica