Departaments

Departaments:

L’equip de Llengua Catalana està format per:

 • Bernat Torres
 • Montse Gisbert
 • Ester Soler
 • Pasqual Vicent
 • Mónica Casanovas

L’equip de Llengua Castellana està format per:

 • Félix López
 • Elena Garcia
 • Eduard Mata
 • Araceli Gonzalez
 • Susana Campillo

L’equip de llengua Anglesa està format per:

 • Marisol López
 • Laura Fonoll
 • Susana Alcalde
 • Silvia Serra
 • Ma Luisa Carderón
 • Marta Virgili
 • Cristina Romeu (alemany)

El seminari de Matemàtiques està format per:

 • Rafael Agustín
 • Sílvia Orga
 • Remedios Gil
 • Tatiana Kozhevnikova
 • Sara Navarro
 • Xavier Martínez

El seminari de ciencies està format per:

 • Inma Cuadrado
 • Borja Muños
 • Minerva Guasch
 • Alba González
 • Ester Ballarin
 • Pere Alborná
 • Montse Herraiz

El seminari de les ciencies socials està format per:

 • Oscar Navarro
 • Ma Josepa Roigé
 • Josep R. Ferrando
 • Cristina Amela
 • Carme Jiménez

L’equip de departament de tecnologia està format per:

 • Vicent Ripoll
 • Angel Losa
 • Sergi Grau
 • Cristina Simarro

L’equip de departament d’expressió està format per:

 • Judit Ventosa (EF)
 • Marta Poc(EF)
 • Xavier Barberà (EF)
 • Antonio Monteri (VIP)
 • Élia López (VIP)
 • Jordi Mas (Música)
 • Maria Camps (Música)

El departament d’orientació està format per:

 • Cristina Ona
 • Anna Laura Laguna
 • Elisabet Montserrat