Projectes

PROGECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC)

PROJECTE SALUT 

Aquest projecte neix amb la idea d’agrupar tots els temes relacionats amb la salut a l’escola sota una mateixa coordinació.

Els principals objectius d’aquest curs són:

– Elaborar un protocol d’actuació davant un accident o malaltia escolar.
– Crear un arxiu de seguiment de tots alumnes que pateixen una patologia tenint present la pauta d’actuació en cada cas.
– Posar en coneixement a tot el professor quin alumnes poden tenir una patologia i com han d’actuar.
– Controlar la caducitat dels medicaments que gestiona el centre.
– Millorar els lligams entre l’espai de salut i la coordinadora de salut.
– Reduir el consum de productes prefabricats a la cantina.
– Afavorir l’esmorzar saludable com a base d’un bon inici del dia.

 

PROGECTE de PLURILINGUISME

 

L´institut ha fomentat el plurilingüisme en els darrers anys participant en el projecte GEP i hem realitzat projectes amb la col·laboració d´auxiliars de conversa en anglès i alemany. Actualment el plurilingüisme és present al nostre centre com a eina cabdal per desenvolupar un treball competencial a les aules i per fer dels nostres alumnes ciutadans del segle XXI. Es porten a terme diverses actuacions, com ara:

  • Per tal de millorar les competències de les dimensions de la comunicació oral i escrita en llengües estrangeres, es treballen continguts de diverses àrees en les llengües de l´institut (català, castellà, anglès i alemany).
  • Arran del projecte GEP (grup experimental plurilingüe), l´anglès ha estat introduït en activitats i projectes de Ciències a 3r d´ESO i Matemàtiques a 4t d´ESO, la qual cosa promou les competències de la dimensió lectora i de la comunicació oral.
  • Els nostres alumnes de 1r d´ESO participen en un contacontes en anglès a escoles de primària i en projectes col·laboratius en llengua anglesa amb altres instituts de Catalunya a 2n d´ESO, per tal de fomentar l´ús de l´anglès d´una manera significativa i motivadora.
  • Un altre projecte de centre és la ECW (English Culture Week) on tot l´institut s´implica per anar més enllà de la llengua i descobrir la cultura que envolta els països de parla anglesa, des de cuinar receptes fins a actuacions musicals o teatrals i xerrades molt engrescadores.
  • El curs 2018-19 el nostre centre participa en el programa experimental de certificació de llengües estrangeres. Acompanyem els nostres alumnes amb el suport de les EOI en el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de les transparència de les competències adquirides.
  • Els intercanvis, amb Anglaterra i Holanda a 3r d´ESO,  i amb Alemanya a BATX, afavoreixen l´aprenentatge significatiu de les llengües estrangeres del centre tot realitzant projectes interdisciplinaris.

 

 

PROJECTE ITAKA