LLIBRES CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2020-21

Ja esta disponible el llistat de llibres de Cicles Formatius.

Consulteu el llistat de Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI):

Llista llibres cai 20_21

Consulteu el llistat de Farmàcia i Parafarmàcia:

FAR_Llista llibres CURS 2020-2021

Consulteu el llistat de  FOL-RAT-EIE:

LLIBRES FOL.RAT.EIE CURS 2020 – 2021

Consulteu el llistat de Dietètica:

DIE_Llista llibres CURS 2020_2021

Consuelteu el llistat d’Higiene Bucodental:
HBD_Llista llibres CURS 2020_2021

Formulari Pla Reobertura

Benvolgudes famílies, benvolguts alumnes,

Publicades les instruccions del Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 (previsible a partir del 8 de juny) de desescalada informem que estem treballant en la concreció del Pla de reobertura del centre seguint les mesures emeses per les autoritats sanitàries i educatives pel que fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal del centre.

El curs 2019-2020, des d’un punt de vista lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny per a tots els nivells educatius. La presencialitat de l’alumnat a l’Institut entre el 8 i el 19 de juny serà voluntàriaexcepcional i no continuada.

Totes les accions lectives, orientatives i d’acompanyament personal i emocional s’han fet durant aquests mesos, per tant els alumnes poden demanar assistir al centre per dur a terme les activitats següents:

–          Suport lectiu (preparació de les PAU, alumnat de 2n Batxillerat i CFGS)

–          Acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.

La direcció del centre, els tutors i orientadors podran convocar a alumnes i famílies per tractar diferents aspectes pedagògics i d’orientació, sempre amb cita prèvia.

 

Totes les persones que assisteixin al centre han de complir les normes marcades per PROCICAT:

–          S’ha de portar mascareta.

–          En arribar es prendrà la temperatura.

–          Si es detecta febre o qualsevol símptoma com tos, esternuts, malestar, l’alumne haurà de marxar a casa de manera immediata.

–          L’entrada i sortida al centre ha de ser gradual.

–          En tot moment s’ha de mantenir la distància de seguretat.

–          No es permet alumnat al pati.

–          Han de portar tot el seu material i no es pot compartir.

–          En arribar s’han de rentar les mans i quan facin qualsevol activitat de lavabo hauran de tornar a fer-ho i s’haurà d’utilitzar el gel desinfectant sempre que sigui necessari.

–          Els grups han de ser estables.  Si un alumne no ha comunicat l’assistència ja no podrà venir al centre, sí a reunions de tutoria individualitzada.

 

La recollida de material del centre que estigui als armariets o a l’aula i el retorn dels llibres, es farà quan el centre estigui en FASE 3 i ja se us informarà prèviament dels dies i horari.

 

Per poder elaborar el pla abans esmentat, és imprescindible saber quants alumnes tenen previst assistir al centre entre el període del 8 al 19 de juny i quina es l’activitat que volen fer de les dues indicades anteriorment. Per això que us demanem que ompliu el formulari següent, abans del dijous 4 de juny, per saber si el vostre fill/a vindrà al centre en l’horari i dia puntuals determinat pel pla d’obertura de l’institut.

 

FORMULARI

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBAlgwncwpp_186FVfcO-bYEQkAKFRV9Nfv9wUY8xjJ_7HLQ/viewform?usp=sf_link

 

Aquells alumnes que hagin demanat al formulari que volen venir al centre, han d’omplir la declaració responsable que s’adjunta .  Aquesta declaració l’han d’omplir i imprimir i l’han de portar en mà els alumnes en el moment que vinguin al centre.  Recordeu que sense aquest document no podrà entrar al centre: Estem segurs que ho enteneu, pensem en la salut i en la seguretat de tothom. 

 

La prioritat del centre serà, i per damunt de tot, vetllar en la mesura del possible per la seguretat dels alumnes i del personal docent i d’administració i serveis, el qual, també haurà signat la declaració responsable corresponent i seguiran totes les mesures de prevenció indicades. Us emplacem a compartir les mesures de seguretat que us enviarem amb els vostres fills i filles perquè entenem que també s’han de fer responsables de complir amb les instruccions que donin els professors dintre del centre.

 

Si un alumne emmalalteix dins aquest període el centre no es farà responsable ja que el contagi es pot donar en qualsevol de les activitats diàries que hagin fet o estiguin fet durant el període del 8 al 19 de juny.

 

Un cop s’hagi elaborat tot el protocol del pla d’obertura us l’enviarem, el penjarem a la pàgina web, prèvia informació a l’autoritat educativa i al consell escolar del centre. En aquest document també s’establiran els dies i les hores en que cada grup podrà assistir al centre.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i, un cop us enviem el pla d’obertura, restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Declaració responsable families:

Declaració responsable famílies

Declaració responsable alumnes:

Declaració responsable alumnes majors de 18 anys

 

 

Com ens preparem per a les professions del futur?

El passat 26 de maig, el professor Román Castro, gràcies a la col·laboració de l’ajuntament de Viladecans, va fer una videoconferència a l’alumnat de 4t d’ESO titulada Com ens preparem per a les professions del futur.

La xerrada del doctor Castro, que actualment és professor de sociologia a la Universitat Internacional de la Rioja, va ser molt interessant i engrescadora. Es va mostrar en tot moment molt proper als alumnes i va tractar diferents aspectes sobre les competències que han de tenir per a les professions del futur com les habilitats digitals, (e-skills), sectors que tindran més demanda o treballs que poden desaparèixer en el futur, entre altres.

LLISTAT BAREM PROVISIONAL ESO

S’ha detectat una incidència en el llistat del barem provisional que fa que alguns alumnes que tenen la sol.licitud validada no surtin en aquest  quan coincideix que hi ha un altre alumne, que té el mateix codi anonimitzat de sol.licitud, que ha demanat en mateix ensenyament i nivell.

La consulta dels resultats a través del web ESTUDIAR A CATALUNYA funciona correctament i surten les dades de totes les sol.licituds validades.

Estan treballant per resoldre la incidència al més aviat possible.

Quan el llistat es generi correctament ja el penjarem.

Disculpeu les molèsties i moltes gràcies. per la vostra col·laboració.

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ESTUDIS POSTOBLIGATÒRIS

 

Durant les pròximes setmanes s’han de realitzar les preinscripcions als estudis postobligatòris. El calendari, tant de preinscripcions com de matrícules és el que teniu a sota.

 

Batxillerat

 

Preinscripció: del 27 de maig al 3 de juny

Matrícula ordinària: del 8 al 14 de juliol

Matrícula extraordinària: del 7 al 10 de setembre

 

Cicles formatius de grau mitjà

Preinscripció: del 2 al 8 de juny

Matrícula: de l’1 al 7 de setembre

 

Cicles formatius de grau superior

 

Preinscripció: del 10 al 17 de juny

Matrícula: de l’1 al 7 de setembre

Oferta de places

 

Es pot consultar a mapaescolar.gencat.cat

Consultes i ajuda per a emplenar la sol·licitud

 

Envieu un correu electrònic a secretaria.sales@gmail.com

També podeu trucar ( només si es imprescindible ) al 648267303 ( de 10.30h a 13.30 h)

Tota la informació relativa a la preinscripció

 

La trobareu a la web del Departament d’Educació, a l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat

 

Preinscripció ESO curs 2020-21

El dimecres, 13 de maig, comença la preinscripció per l’Ensenyament Secundari Obligatori als centres educatius. Des del dia 13 fins al 18 la presentació de sol·licituds es farà exclusivament de forma telemàtica i des del dia 19 fins el 22 també es podrà fer personant-se físicament al centre de primera petició. En aquest segon cas, s’haurà de demanar obligatòriament cita prèvia.

Oferta de places de l’Institut Sales

 

http://mapaescolar.gencat.cat/.

 

Preinscripció telemàtica

 • Del 13 al 22 de maig
 • A l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat
 • AJUDA en cas de dubtes a secretaria.sales@gmail.com preferiblement
 • AJUDA (només si és imprescindible) al 648 26 73 03 (de 10.30h a 13.30h)
 • Un cop emplenat el formulari heu d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada a secretaria.sales@gmail.com. La documentació a enviar és la següent:
 • DNI, NIE o passaport de pare i mare, tutor/a.
 • DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna si és major de 14 anys o si el té encara de ser menor de 14 anys
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acollida en família o institució, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que ho acrediti
 • Rebreu confirmació de recepció.

 

 

Preinscripció presencial

 • NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS.No està permès fer cap altre tràmit que no sigui la preinscripció.
 • Del 19 al 22 de maig. Exclusivament amb cita prèvia
 • HORARI: El 19, 20,21 i 22 de 9.00h a 13.30h i el 19 de maig de 15.00h a 18.30h.
 • 1 sola persona amb mascareta, bolígraf, guants i amb la sol·licitud i la documentació preparades. No es permetrà l’accés a les instal·lacions a ningú que no respecti les mesures sanitàries.
 • Documentació que heu de presentar:
 • Sol·licitud emplenada i signada
 • DNI, NIE o passaport de pare i mare, tutor/a. 
 • DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna si és major de 14 anys o si el té encara de ser menor de 14 anys
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acollida en família o institució, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que ho acrediti.
 • Demanar cita prèvia a l’aplicació:  https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08034621
 • Demanar cita prèvia per telèfon: 648 26 73 03 (de 10.30h a 13.30h)

 

Tota la informació relativa a la preinscripció

La trobareu a la web del Departament d’Educació, a l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat