Llibres de text

 

 Llistat de llibres  del curs 2018-2019

Aquest curs 2018-19 l’Ampa inicia un projecte de socialització dels llibres de text a l’institut, basat en la reutilització.

Per iniciar aquesta nova modalitat de gestió, totes les famílies sòcies de l’AMPA han de comprar la totalitat dels llibres entre els mesos de juliol i agost d’aquest any i retonar-los al final del curs 2018-19.

Els llibres es compraran a la distribuïdora DARMEX i passaran a ser propietat dels socis/es de l’AMPA per tal que es puguin fer servir de nou en cursos successius, pagant únicament una quota de reutilització a partir del curs 2019-20 .

Per adherir-se és imprescindible ser soci/a de l’AMPA.

La compra dels llibres es realitzarà mitjançant dos pagaments fraccionats :

1-Les famílies haurem de fer un 1er pagament fins el 10 de juliol d’aquest any.

2-Les famílies haurem de fer un 2on pagament fins el 20 d’agost d’aquest any.

Document d’adhesió

L’entrega de llibres a les famílies es farà a l’institut els dies 5, 6 ,7 de setembre .

Les famílies dels alumnes que finalitzin l’escolarització, en aquest centre, el curs 2018-19 (4t d’ESO i 2n de Batxillerat) quan retornin els llibres rebran una bonificació econòmica.

Per informar i assessorar les famílies sobre el procés d’adhesió, l’AMPA restarà disponible al centre els dies 4 i 5 de juliol de 16:30 a 19:30.

Per a més informació adreceu-vos a: ampa@inscanjofresa.com