Llibres de text

 

 Llistat de llibres  d’Eso del curs 2020-21

Llistat de llibres de Batxillerat del curs 2020-21

INFORMACIÓ PER  A LES FAMÍLIES ADSCRITES AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ  DE LLIBRES DE  L’AMPA INSTITUT CAN JOFRESA (veure informació sobre el Projecte de Socialització)

 

1r ESO ORDINARI REFORÇ
2n ESO ORDINARI REFORÇ
3r ESO ORDINARI REFORÇ
4art ESO ORDINARI REFORÇ
1r BATXILLERAT SOCIAL-HUMANISTIC TECNOLÒGIC-CIENTÍFIC
2n BATXILLERAT SOCIAL-HUMANISTIC TECNOLÒGIC-CIENTÍFIC

PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

INSTITUT CAN JOFRESA

El curs 2018 -19 iniciem un nou sistema de gestió dels llibres de text a l’institut , basat en la reutilització que entenem  és més sostenible i favorable  per a les famílies  a nivell econòmic.

Per aquesta modalitat de gestió , l’AMPA té un contracte amb la distribuïdora DARMEX que és qui ens ajuda amb la gestió i venda de llibres.

Els llibres  han passat a ser propietat dels   socis/es de l’AMPA, per tal que es puguin fer  servir de nou  en cursos successius, pagant únicament una quota de reutilització a partir del curs 2019-20 .

1-La socialització de llibres és un servei exclusiu dels /les socis/es de l’AMPA.

2-Cal fer el retorn del lot de llibres de reutilització del curs finalitzat, en bon estat, per disposar del lot del curs següent.

3-Cal fer un ingrés per alumne /a de la quota de socialització .

4-Cal enviar a l’AMPA per e-mail  (ampa@inscanjofresa.com) el document de la comanda i  el justificant del pagament de la quota de socialització.

5- S’establirà una data límit per   efectuar el pagament .