Llibres de text

Continuem la col·laboració amb l’ empresa Iddink, que promou la reutilització dels llibres de text. Iddink ofereix als alumnes i als seus pares un innovador servei de proveïment de llibres de text i material didàctic digital, econòmic i ECOlògic que consisteix en la reutilització dels llibres de text.

És una forma de contribuir a preservar el medi ambient.

Llistat de llibres  del curs 2017-2018