El centre

classeL’Institut Can Jofresa és un centre amb 30 anys d’antiguitat. Actualment el centre ofereix estudis d’ESO i Batxillerat. L’alumnat prové de quatre centres de primària: Escola Pau Vila, Escola Agustí Bartra, Escola Ramon y Cajal, Escola President Salvans.

L’Institut Can Jofresa entén que la tasca educativa ha d’estar adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat, per això potenciem els valors del treball, l’esforç i la responsabilitat que els permeti desenvolupar al màxim les seves pròpies capacitats. Treballem per ser un centre acollidor, on tothom se senti respectat en la singularitat. Un centre participatiu i compromès que fomenti els valors democràtics de llibertat, justícia i equitat i es vinculi de manera solidària i sostenible amb el seu entorn. El Centre en la seva activitat quotidiana i a través de les diverses àrees de coneixement vol transmetre valors democràtics, fomentar en els alumnes l’esperit crític davant la realitat, promoure el sentit de la ciutadania i educar-los en valors com la solidaritat i la pau.

El Centre vol oferir els estímuls i el currículum adequat perquè tots els alumnes puguin desenvolupar de manera òptima les seves capacitats i competències. A través de les activitats d’aprenentatge potenciem la iniciativa en la recerca de coneixements i l’assimilació de manera activa dels elements bàsics de la cultura. L’institut pretén aconseguir la implicació de l’alumnat en la dinàmica del Centre (Consell de Delegats, Comissió de convivència, voluntaris per la lectura , dinamitzadors esportius…) i fomentar la seva participació en les activitats extraescolars.

El centre vol projectar-se cap a l’exterior i vincular-se amb l’entorn, a partir del lligam amb el barri, amb projectes de col·laboració amb les escoles de primària, els altres centres de secundària, l’Ajuntament, les Universitats…