Serveis

  • Servei Psicopedagògic
  • Tècnica d’Integració Social
  • Punt d’informació juvenil: Casa Baumann
  • Participació en el campus Ítaca
  • Tutoria d’acompanyament
  • Serveis de mediació
  • Coordinació amb entitats i serveis de la zona
  • Grups de Participació d’Alumnes
Dinamitzadors de la convivència en el centre
Voluntaris per a la lectura
Dinmitzadors esportius
  • Biblioteca: Préstec de llibres