LLIBRES SOCIALITZACIÓ – CURS 2020-21

INFORMACIÓ PER  A LES FAMÍLIES ADSCRITES AL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ  DE LLIBRES DE  L’AMPA INSTITUT CAN JOFRESA (veure informació sobre el Projecte de Socialització)

Adjuntem els enllaços dels documents de pagament de la quota de socialització i dels llibres de compra.

1r ESO ORDINARI REFORÇ
2n ESO ORDINARI REFORÇ
3r ESO ORDINARI REFORÇ
4art ESO ORDINARI REFORÇ
1r BATXILLERAT SOCIAL-HUMANISTIC TECNOLÒGIC-CIENTÍFIC
2n BATXILLERAT SOCIAL-HUMANISTIC TECNOLÒGIC-CIENTÍFIC

 

Per a més informació contacteu per correu electrònic a l’adreça  d’e-mail : ampa@inscanjofresa.com

 

 

 

 

RETORN DE LLIBRES SOCIALITZATS CURS 2019-2020

Benvolgudes famílies,

Adjunt teniu els  enllaços dels albarans, per cursos, amb el llistat dels llibres  de reutilització que s’han de tornar a l’AMPA.

També inclou intruccions de com s’ha de fer el retorn , amb motiu de la COVID-19.

ORDINARI REFORÇ
PRIMER ESO PRIMER ESO
SEGON ESO SEGON ESO
TERCER ESO TERCER ESO
QUART ESO QUART ESO
CIENTÍFIC/TECNOLÒGIC HUMANÍSTIC/SOCIAL
PRIMER BATX. PRIMER BATX.
SEGON BATX. SEGON BATX.

 

 

 

 

 

 

 

*IMPORTANT

-Els llibres s’han de revisar abans de retornar. Cal esborrar les anotacions que s’hagin pogut fer i/o treure les etiquetes amb el nom.

-Reviseu els albarans dels llibres del vostre curs abans de fer el retorn. Si no es pot retornar un llibre del llistat, degut a una  pèrdua, cal fer  un ingrés al compte de l’AMPA del seu cost, adjuntar el justificant del pagament i anotar-ho a l’albarà de retorn.Tots els documents han d’estar dins la bossa del lot de retorn.

-Si detecteu la pèrdua d’un llibre el dia que accediu al centre per recuperar i fer el retorn dels llibres, podeu fer l’ingrés del cost d’aquest posteriorment. Anoteu aquest fet a l’albarà de retorn.

QUOTES SOCIALITZACIÓ -LLIBRES DE TEXT CURS 2020-2021


Us informem de les quotes de socialització que s’han establert per cursos :

ESO
ORDINARI
REFORÇ

1er ESO
130, 10€
25,05€

2on ESO
60,20€
25,15€

3er ESO
60,30€
25,25€

4art ESO
60,40€
25,35€

 BATX
CIENTÍFIC/TECNOLÒGIC
HUMANÍSTIC /SOCIAL

1er
60,50€
60,60€

1er alumnes nous al centre
130,50€
130,60€

2on
60,70€
60,80€

 
 

Consell Escolar

Les representants que han sortit elegides en les votacions del dilluns dia 26 de novembre del 2018, del sector de
 mares i pares per al Consell Escolar per als propers 2 cursos.  Han estat les següents:

-Sra Encarna Renco Ferrer

-Sra Eva Navarro Roldan

Com a representant de l’AMPA… Llegeix més»