Matemàtiques

En aquesta pàgina trobaràs diferents recursos on-line per refrescar el que has treballat durant el curs i poder iniciar amb bon peu el curs vinent, classificats per cursos.

1r ESO
Operacions combinades Autocorrectiva 1 Autocorrectiva2 Autocorrectiva 3
Nombres enters Quadern
Divisibilitat i fraccions Quadern
Problemes Quadern interactiu
Coordenades cartesianes Interactiu 1 Interactiu 2  Interactiu 3  Joc 
Geometria plana Quadern interactiu

 

2n ESO
Nombres enters Interactiu operacions combinades
Equacions molt senzilles senzilles amb parèntesis
Geometria Pitàgores  triangles   figures planes
3r ESO
numeració nombres enters fraccions
Equacions amb parèntesis amb denominadors
Sistemes d’equacions substitució igualació reducció
 Funcions interactiu 
4t ESO
 funcions  rectes  paràboles
polinomis suma   producte Ruffini
equacions de segon grau  b=0  c=0  complertes
 problemes equacions sistemes   equacions 2n grau