Equipaments

Aules amb pissarres digitals Aula de Tecnologia
Aula de Música Aula taller
Aula de francès Laboratori de Física i Química
Aula d’informàtica  Laboratori de Biologia
Aula d’idiomes Biblioteca
Aula de dibuix Instal.lacions esportives