PROVES PAU 2020

La matrícula per a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) serà del divendres 15 de maig al dilluns 15 de juny de 2020.

També us informem que s’ha publicat el calendari definitiu de les proves.

Del 15 de maig al 15 de juny els alumnes que voleu fer les proves PAU al juliol podreu entrar a la pàgina oficial portal d’accés a la universitat per tal de formalitzar la matrícula de PAU per a la convocatòria ordinària del 2020. És en aquest moment que haureu de decidir de quina/es matèria/es de la fase específica us voleu matricular.

Recordeu que per fer la matrícula necessitareu el DNI, NIE o passaport i la contrasenya que es va crear en el moment de formalitzar la prematrícula.

Aprofitem per recordar:

  • Els dies de les proves PAU: dimarts 7, dimecres 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol de 2020. Trobareu tot el calendari aquí.
  • Prova Aptitud Personal (PAP) per accès a graus d’Educació Infantil i en Educació Primària: divendres 15 de juliol de 2020.
  • Teniu al vostre abast el portal Canal Universitats on podeu trobar models d’exàmens d’anys anteriors i, en el cas de PAU, l’eina de preparació de la prova Posa’t a prova.

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha publicat un document amb la descripció de les proves PAU de cada matèria. L’estructura de les proves s’ha hagut d’adaptar enguany degut al COVID-19. Podeu consultar les modificacions aquí.

Des del punt de vista acadèmic, cal anar estudiant i treballant per aconseguir uns bons resultats tant en el Batxillerat com en les proves.