Perfil del contractant

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA 2019

Podeu trobar l’anunci de licitació del contracte de neteja de l’Institut pels anys 2020 i 2021 i els documents relacionats al següent enllaç. El termini per presentar les ofertes acaba el dia 13/11/2019 a les 14.00 h.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=54006159&lawType=2

OBERTURA DEL SOBRE B

L’obertura del sobre B es realitzarà el dijous 21 de novembre de 2019, a les 11.30 h, a les dependències de l’Institut.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Trobareu la informació sobre l’adjudicació del servei de neteja al següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=56725102&reqCode=viewPcan


Institut de Camarles
C/ de l’IES s/n 43894 Camarles (Tarragona)

Telèfon: 977 471 748 Fax: 977 470 413

Correu electrònic: iescamarles@xtec.cat

Horari de registre: 8.00-15.00 h.

Horari d’atenció al públic: 8.00-15.00 h.

Persona de contacte: Sonia Velamazán (Secretària)