Equip directiu

– Direcció: Felicitat Icart Miravalls
– Cap d’estudis: Núria Montserrat Grau
– Coordinació pedagògica: Sandra Mauri Cañadó
– Secretaria: Sonia Velamazán Fernández