Informació pressupostària

En la sessió ordinària del Consell Escolar del dia 25 de gener de 2021 es va aprovar la liquidació del pressupost de l’any 2020 així com el pressupost del centre per l’any 2021. Els enllaços als documents són els següents: